top of page

Badanie SOCHECK

Czy czujesz niedobory witamin i minerałów?+OLIGO/CHECK
Ocenia w czasie rzeczywistym możliwe przeciążenia metalami ciężkimi, dostępność biologiczną minerałów, pierwiastków śladowych, witamin oraz stres oksydacyjny.

Działanie platformy So/check opiera się na zasadach spektrofotometrii, czyli fluorescencji tkankowej. Dzięki niej możliwe jest dokonanie pomiaru stężenia pierwiastków chemicznych wewnątrz komórki!
W oparciu o wykryte niedobory i przeciążenia organizmu, badanie So/check pozwala również określić predyspozycje do wystąpienia w najbliższym czasie lub w przyszłości określonych chorób i zaburzeń. Ocenie podlega także stan skóry, włosów i paznokci oraz stopień zagrożenia cellulitem wraz z określeniem jego typu (włóknisty, tłuszczowy, wodny).
Inne parametry oceniane przy użyciu platformy So/check to m.in.:
Stan stawów i ich elastyczność,
Równowaga kwasowo-zasadowa,
Przeciążenie metaboliczne organizmu,
Parametry trawienia - równowaga enzymatyczna, kontrola glikemii, asymilacja minerałów śladowych,
Sfera psychiczna - funkcje poznawcze, równowaga emocjonalna oraz ogólny stan układu nerwowego,
Predyspozycje do wystąpienia alergii,
Równowaga hormonalna,
Wydolność naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Jak wygląda badanie na platformie So/check?
Przed przystąpieniem do badania na platformie So/check należy umyć ręce ciepłą wodą bez użycia mydła, innych detergentów czy środków odkażających. Dłonie nie mogą być również nasmarowane żadnym kremem ani balsamem. Po umyciu należy je dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Co ważne - konieczne jest ściągnięcie biżuterii, zegarków oraz odłożenie wszystkich elektronicznych urządzeń (np. telefon komórkowy, smartwatch), które mogą zakłócać pomiar.
Do badania Oligo-check używa się specjalnego urządzenia - fotospektrometru - który przykłada się do czterech określonych punktów na dłoni ręki niedominującej. W tym czasie dane są sczytywane, przetwarzane i wysyłane bezpośrednio na serwer, z którego po kilkunastu sekundach otrzymuje się gotowe wyniki.


Zabiegi sugerowane

Badanie OligoCheck


Opis

Jeśli masz do nas pytania, wyślij je w formularzu.
Kotwica 1
bottom of page